دکتر مغز و اعصاب

دکتر بهادر محمدامین
دکتر بهادر محمدامینجراح مغز و اعصاب
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر پیام عاصم
دکتر پیام عاصمجراح مغز و اعصاب
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر مسعود اصغری نوسری
دکتر مسعود اصغری نوسریجراح و متخصص مغز و اعصاب
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

Copyright 2021 MEDAFONE