متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژیست)

دکتر حسین دیالمه
دکتر حسین دیالمهمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
ارسال سوال
رزومه پزشک
  دکتر سعید روحانی
  دکتر سعید روحانیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
  ارسال سوال
  رزومه پزشک
   دکتر احسان منصوریان
   دکتر احسان منصوریانمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
   ارسال سوال
    دکتر حمید حق شناس
    دکتر حمید حق شناسمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
    ارسال سوال
     دکتر هادی ملکی
     دکتر هادی ملکیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
     ارسال سوال
     رزومه پزشک
      دکتر مصطفی پناهنده
      دکتر مصطفی پناهندهفوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
      ارسال سوال
       دکتر سالار صفوی
       دکتر سالار صفویمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
       ارسال سوال
       رزومه پزشک
        دکتر شاهین راسخ
        دکتر شاهین راسخمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
        ارسال سوال
        رزومه پزشک
         دکتر علی پناهی
         دکتر علی پناهیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
         ارسال سوال