متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژیست)

دکتر حسین دیالمه
دکتر حسین دیالمهمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 6 ساعت

دکتر محمدعلی قائد
دکتر محمدعلی قائد متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 6 ساعت

دکتر هادی ملکی
دکتر هادی ملکیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 6 ساعت

دکتر سالار صفوی
دکتر سالار صفویمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 6 ساعت

دکتر شاهین راسخ
دکتر شاهین راسخمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 6 ساعت

Copyright 2021 MEDAFONE