گوش، حلق و بینی

دکتر فاطمه حبیب زاده لمسو
دکتر فاطمه حبیب زاده لمسومتخصص گوش،حلق و بینی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 6 ساعت

دکتر حسام اسکندرزاده
دکتر حسام اسکندرزادهمتخصص گوش،حلق، بینی و جراحی گردن
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 6 ساعت

Copyright 2021 MEDAFONE