پزشکان

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش 1–50 از 194 نتیجه

 • دکتر حسن حاتمی
  نظام پزشکی:101228
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 40000 تومان

  دکتر حسن حاتمی

  400,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر طیبه قاضوی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:147397
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 45000 تومان
  فوری : 45000 تومان

  دکتر سیده طیبه قاضوی

  450,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • نوید ابوالاحرار
  نظام پزشکی:75510
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان
 • دکتر امیرحسین یزدانی
  نظام پزشکی:94256
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر امیرحسین یزدانی

  450,000 

  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  اطلاعات بیشتر
 • زینب غلامی
  نظام پزشکی:141025
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر آیدین حیدری

  450,000 

  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر محمد احمدی دستگردی
  نظام پزشکی:157695
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر محمد احمدی دستگردی

  450,000 

  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  اطلاعات بیشتر
 • ولی ولی زاده
  نظام پزشکی:ک-د-1936
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  ولی ولی زاده

  450,000 

  کارشناسی کاردرمانگر

  اطلاعات بیشتر
 • مریم مرتضویان
  نظام پزشکی:144160
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  مریم السادات مرتضویان بابکی

  450,000 

  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا سیفی
  نظام پزشکی:102393
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر زهرا سیفی

  500,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر عاطفه الهویی نظری
  نظام پزشکی:119923
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر عاطفه الهویی نظری

  500,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر یکتا پارسا
  نظام پزشکی:161913
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر یکتا پارسا

  500,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر لیلا مجدی
  نظام پزشکی:140763
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر لیلا مجدی

  500,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر امید عبدالهی
  نظام پزشکی:109429
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر امید عبدالهی

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر آرش رحیمی
  نظام پزشکی:92313
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر آرش رحیمی

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حورا زردوز
  نظام پزشکی:153496
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر حورا زردوز

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فرهاد توکلی
  نظام پزشکی:99999
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر فرهاد توکلی

  500,000 

  فوق تخصص درد

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سارا محسن الحسینی
  نظام پزشکی:145742
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر ساراسادات محسن الحسینی

  500,000 

  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر عباس زارع مقدم
  نظام پزشکی:31295
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر عباس زارع مقدم

  500,000 

  جراح و متخصص چشم، فوق تخصص ویتره و رتین

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علیرضا یزدانی ابیانه
  نظام پزشکی:78807
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر علیرضا یزدانی ابیانه

  500,000 

  جراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر محمدمهدی صدوقی
  نظام پزشکی:57062
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر محمد مهدی صدوقی

  500,000 

  جراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر رضوان هوری
  نظام پزشکی:135997
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر رضوان هوری

  550,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فاطمه قاضی
  نظام پزشکی:94510
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر فاطمه قاضی

  550,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مرجان سهند
  نظام پزشکی:33419
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر مرجان سهند

  550,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • مهدیه فتح اله زاده
  نظام پزشکی:137168
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر مهدیه فتح اله زاده

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مینا خان حسینی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:170795
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 65000 تومان

  دکتر مینا خان حسینی

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر نرگس ستونه
  نظام پزشکی:95976
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر نرگس ستونه

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر امین باقری
  نظام پزشکی:145715
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر امین باقری شیره جین

  550,000 

  متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی پناهی
  نظام پزشکی:115293
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر علی پناهی

  550,000 

  متخصص کلیه و مجاری ادراری

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حسین ملازم
  نظام پزشکی:149762
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان
 • علیرضا چیره نژاد
  نظام روانشناسی:2708
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان

  علیرضا چیره نژاد

  550,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر احمد احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:3989
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر احمد احمدی

  550,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سپیده سرخوش
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:176069
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر سپیده سرخوش

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی صادقی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:23752
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 58000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 98000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 149000 تومان
  فوری : 100000 تومان

  دکتر علی صادقی

  580,000 

  روانشناس خانواده، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر آلاله بهرامیان
  نظام پزشکی:169705
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 120000 تومان
 • دکتر بهاره رضائی
  نظام پزشکی:131278
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 120000 تومان
 • دکتر سارا صادقی پور
  نظام پزشکی:142127
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 105000 تومان
 • دکتر سروین ساغرنیا
  نظام پزشکی:128067
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 130000 تومان
 • دکتر لیلا خیرخواه
  نظام پزشکی:119812
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 85000 تومان
  : 85000 تومان
 • دکتر محبوبه گلشاهی
  نظام پزشکی:122116
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 120000 تومان
 • دکتر مصطفی سخاوت
  نظام پزشکی:45048
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 110000 تومان
 • دکتر زهرا زارع
  نظام پزشکی:136345
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 80000 تومان
 • دکتر فرشاد صادقی
  نظام پزشکی:104282
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 70000 تومان
 • دکتر سینا دژم پور
  نظام پزشکی:143277
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 80000 تومان
 • دکتر مریم شاهی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:95833
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  فوری : 90000 تومان
 • دکتر سمیرا زارع فر
  نظام پزشکی:84739
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 77000 تومان

  دکتر سمیرا زارع فر

  590,000 

  متخصص بیماری های عفونی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر بهناز نجفی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:147496
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 70000 تومان

  دکتر بهناز نجفی

  590,000 

  متخصص بیماری های عفونی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر اعظم سلیمانی نیا
  نظام پزشکی:133082
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر اعظم سلیمانی نیا

  590,000 

  متخصص بیماری های عفونی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر آزیتا صفارزاده کرمانی
  نظام پزشکی:37413
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر آزیتا صفارزاده

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان- فوق تخصص نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر بیتا طهماسبی
  نظام پزشکی:131267
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر بیتا طهماسبی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان فلوشيپ لاپاراسكوپي و هيستروسكوپي

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا نادری
  نظام پزشکی:69078
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر زهرا نادری

  590,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و فوق تخصص نازایی

  اطلاعات بیشتر
مشاوره پزشکی و روانشناسی بدون اینترنت

در صورتی که نیاز به دریافت مشاوره تلفنی از پزشک یا روانشناس دارید اما اینترنت شما قطع یا بسیار کند است با شماره پشتیانی مدافون 09202145521 تماس حاصل فرمایید.