پزشکان

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش 1–50 از 230 نتیجه

 • دکتر ونوس وطنخواه
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:۱۴۷۱۴۹
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 130000 تومان
  فوری : 130000 تومان
 • دکتر مینا توکلی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:155634
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر مینا توکلی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر ژوان فتاحی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:180022
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر ژوان فتاحی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مریم حافظی
  نظام پزشکی:171022
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 60000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر مریم حافظی

  600,000 

  رزیدنت بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سپیده سرخوش
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:176069
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر سپیده سرخوش

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر میترا سمیعی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:67466
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 65000 تومان

  دکتر میترا سمیعی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر محمد سیاحی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:47316
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  دکتر محمد سیاحی

  650,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حسن حاتمی
  نظام پزشکی:101228
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 40000 تومان

  دکتر حسن حاتمی

  400,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر طیبه قاضوی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:147397
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 45000 تومان
  فوری : 45000 تومان

  دکتر سیده طیبه قاضوی

  450,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر لیلا مجدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:140763
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 50000 تومان

  دکتر لیلا مجدی

  500,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر میترا کازرونی
  نظام پزشکی:144472
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 120000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر میترا کازرونی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر محدثه عالمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:128229
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر محدثه عالمی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر غزال گلی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:133594
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 75000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 90000 تومان
  فوری : 75000 تومان

  دکتر غزال گلی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر کیانا صادقی
  نظام پزشکی:128504
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 70000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر کیانا صادقی

  600,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • نوید ابوالاحرار
  نظام پزشکی:75510
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان
 • دکتر امیرحسین یزدانی
  نظام پزشکی:94256
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر امیرحسین یزدانی

  450,000 

  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  اطلاعات بیشتر
 • مجتبی تاج بخش
  نظام پزشکی:ک-د2255
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  مجتبی تاج بخش

  59,000 

  کارشناس کاردرمانی

  اطلاعات بیشتر
 • زینب غلامی
  نظام پزشکی:141025
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر آیدین حیدری

  450,000 

  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر محمد احمدی دستگردی
  نظام پزشکی:157695
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر محمد احمدی دستگردی

  450,000 

  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  اطلاعات بیشتر
 • ولی ولی زاده
  نظام پزشکی:ک-د-1936
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  ولی ولی زاده

  450,000 

  کارشناسی کاردرمانگر

  اطلاعات بیشتر
 • مریم مرتضویان
  نظام پزشکی:144160
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  مریم السادات مرتضویان بابکی

  450,000 

  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر یکتا پارسا
  نظام پزشکی:161913
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر یکتا پارسا

  500,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا سیفی
  نظام پزشکی:102393
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر زهرا سیفی

  500,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر عاطفه الهویی نظری
  نظام پزشکی:119923
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر عاطفه الهویی نظری

  500,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر امید عبدالهی
  نظام پزشکی:109429
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر امید عبدالهی

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر آرش رحیمی
  نظام پزشکی:92313
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر آرش رحیمی

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حورا زردوز
  نظام پزشکی:153496
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر حورا زردوز

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فرهاد توکلی
  نظام پزشکی:99999
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر فرهاد توکلی

  500,000 

  فوق تخصص درد

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سارا محسن الحسینی
  نظام پزشکی:145742
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر ساراسادات محسن الحسینی

  500,000 

  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر عباس زارع مقدم
  نظام پزشکی:31295
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر عباس زارع مقدم

  500,000 

  جراح و متخصص چشم، فوق تخصص ویتره و رتین

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علیرضا یزدانی ابیانه
  نظام پزشکی:78807
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر علیرضا یزدانی ابیانه

  500,000 

  جراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر محمدمهدی صدوقی
  نظام پزشکی:57062
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر محمد مهدی صدوقی

  500,000 

  جراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فاطمه قاضی
  نظام پزشکی:94510
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر فاطمه قاضی

  550,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مرجان سهند
  نظام پزشکی:33419
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر مرجان سهند

  550,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر رضوان هوری
  نظام پزشکی:135997
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر رضوان هوری

  550,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • مهدیه فتح اله زاده
  نظام پزشکی:137168
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر مهدیه فتح اله زاده

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مینا خان حسینی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:170795
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 65000 تومان

  دکتر مینا خان حسینی

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر نرگس ستونه
  نظام پزشکی:95976
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر نرگس ستونه

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر امین باقری
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:145715
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر امین باقری شیره جین

  550,000 

  متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی پناهی
  نظام پزشکی:115293
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر علی پناهی

  550,000 

  متخصص کلیه و مجاری ادراری

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حسین ملازم
  نظام پزشکی:149762
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان
 • مریم کریمی
  نظام روانشناسی:31813
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  : 100000 تومان

  مریم کریمی

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • ندا ملکی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35980
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 50000 تومان

  ندا ملکی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر احمد احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:3989
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر احمد احمدی

  550,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • اعظم رحیمی
  نظام روانشناسی:35814
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  اعظم رحیمی

  590,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زینت کریمی
  نظام پزشکی:137262
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر زینت کریمی

  590,000 

  متخصص زنان، زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سپیده میرج
  نظام پزشکی:46848
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر سپیده میرج

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر لیدا محمدپور
  نظام پزشکی:143899
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر لیدا محمدپور

  590,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مریم لطفی
  نظام پزشکی:121475
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر مریم لطفی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر معصومه طالبی
  نظام پزشکی:135052
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر معصومه طالبی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر