خون و سرطان

دکتر اشکان حسینی
دکتر اشکان حسینیفوق تخصص خون و سرطان بالغین
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر محمد درچین
دکتر محمد درچینمتخصص رادیوتراپی و آنکولوژی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر شیرین کیان ارثی
دکتر شیرین کیان ارثیفوق تخصص خون و سرطان بالغین
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر محمدرضا برزگر تهمتن
دکتر محمدرضا برزگر تهمتنمتخصص رادیوتراپی و آنکولوژی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر محمدعلی ارس خان
دکتر محمدعلی ارس خانفوق تخصص خون و سرطان بالغین
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

Copyright 2021 MEDAFONE