دکتر جراح

دکتر بهزاد نخعی
دکتر بهزاد نخعیمتخصص جراحی عمومی- فلوشیپ جراحی کبد و گوارش
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر فرید ابراهیمی
دکتر فرید ابراهیمیفلوشیپ فوق تخصصی جراحی لاپاروسکوپی
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر متین واحدی
دکتر متین واحدی متخصص جراحی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر سیدمحمدمهدی شکوهیان
دکتر سیدمحمدمهدی شکوهیانمتخصص جراحی عمومی
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر سعید صابر
دکتر سعید صابرمتخصص جراحی عمومی
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر سیاوش خاکی
دکتر سیاوش خاکی متخصص جراحی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر امین یزدانی
دکتر امین یزدانیمتخصص جراحی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر امین براتی
دکتر امین براتیمتخصص جراحی عمومی
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت