بیهوشی

دکتر معصومه حسین زاده
دکتر معصومه حسین زادهمتخصص بیهوشی و دستیار فوق تخصص مراقبت های ویژه
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر فرهاد رحیمی
دکتر فرهاد رحیمیمتخصص بیهوشی و فوق تخصص مراقبت های ویژه
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

Copyright 2021 MEDAFONE