دکتر آنلاین و دکتر اینترنتی

مدافون، یک اپلیکیشن برای مشاوره پزشکی با دکتر آنلاین و دکتر اینترنتی است. 

پزشکان آنلاین و آماده پاسخگویی فوری مدافون حداکثر 7 دقیقه پس از ارسال سوال، به شما پاسخ می دهند

دکترهای اینترنتی، در بازه زمانی تعیین شده در پروفایل خود، پاسخ سوال پزشکی شما را می دهند.