قوانین و مقررات مدافون

کاربران با ثبت‌نام در اپلیکیشن مدافون (در این سند منظور از شرکت، اپلیکیشن مدافون می باشد)، همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن، می‌پذیرند که شرایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را پذیرفته‌اند. این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند. استفاده کاربران از اپلیکیشن، …

قوانین و مقررات مدافون ادامه »