درباره مدافون

قوانین و مقررات مدافون

کاربران با ثبت‌نام در اپلیکیشن مدافون (در این سند منظور از شرکت، اپلیکیشن مدافون می باشد)، همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن، می‌پذیرند که شرایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را پذیرفته‌اند. این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند. استفاده کاربران از اپلیکیشن، …

قوانین و مقررات مدافون ادامه »

چشم انداز ماموریت مدافون

چشم انداز ماموریت ارزش های محوری

اپلیکیشن مدافون در راستای عمل به ارزش های خود، چشم انداز، ماموریت و ارزش های محوری زیر را برای مجموعه خود در نظر گرفته است. چشم انداز رهبری بازار ایران در حوزه تله مدیسن و نقش آفرینی در بازار بین الملل در افق 1402  ماموریت هوشمند سازی سلامت و درمان از طریق تله مدیسین و …

چشم انداز ماموریت ارزش های محوری ادامه »