چشم پزشکی

دکتر عباس زارع مقدم
دکتر عباس زارع مقدمجراح و متخصص چشم، فوق تخصص ویتره و رتین
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر علیرضا یزدانی ابیانه
دکتر علیرضا یزدانی ابیانهجراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر حسین ملازم
دکتر حسین ملازم متخصص چشم
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر محمد مهدی صدوقی
دکتر محمد مهدی صدوقی جراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر زهرا مهاجرنژادفرد
دکتر زهرا مهاجرنژادفردجراح و متخصص چشم
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

Copyright 2021 MEDAFONE