قلب و عروق

دکتر مرضیه پاکباز
دکتر مرضیه پاکبازمتخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر بهناز تن آرای
دکتر بهناز تن آرایمتخصص قلب و عروق
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر امیر اکبرفخرآبادی
دکتر امیر اکبرفخرآبادیمتخصص قلب و عروق
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر صفا دشتی زاده
دکتر صفا دشتی زادهمتخصص قلب و عروق
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر مریم طهماسبی
دکتر مریم طهماسبی متخصص قلب و عروق
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر فرشاد جوادیه
دکتر فرشاد جوادیهمتخصص قلب و عروق
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر رضا ملازاده
دکتر رضا ملازادهمتخصص قلب و عروق، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: کمتر از 3 ساعت

دکتر راحله سادات سجادی نیا
دکتر راحله سادات سجادی نیامتخصص قلب و عروق
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر مختار پولادی
دکتر مختار پولادیمتخصص قلب و عروق
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت