قلب و عروق

دکتر مرضیه پاکباز
دکتر مرضیه پاکبازمتخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  دکتر بهناز تن آرای
  دکتر بهناز تن آرایمتخصص قلب و عروق
  ارسال سوال
  رزومه پزشک
   دکتر امیر اکبرفخرآبادی
   دکتر امیر اکبرفخرآبادیمتخصص قلب و عروق
   ارسال سوال
    دکتر صفا دشتی زاده
    دکتر صفا دشتی زادهمتخصص قلب و عروق
    ارسال سوال
    رزومه پزشک
     دکتر مریم طهماسبی
     دکتر مریم طهماسبی متخصص قلب و عروق
     ارسال سوال
     رزومه پزشک
      دکتر رضا ملازاده
      دکتر رضا ملازادهمتخصص قلب و عروق، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
      ارسال سوال
      رزومه پزشک
       دکتر راحله سادات سجادی نیا
       دکتر راحله سادات سجادی نیامتخصص قلب و عروق
       ارسال سوال
       رزومه پزشک
        Copyright 2021 MEDAFONE