دیابتولوژیست

دکتر جمال جمالی
دکتر جمال جمالیدیابتولوژیست
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر محمدسعید سالمی
دکتر محمدسعید سالمیدیابتولوژیست
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر محمد سیاحی
دکتر محمد سیاحیمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

Copyright 2021 MEDAFONE