طب سنتی

دکتر خدیجه ساکت
دکتر خدیجه ساکتمتخصص طب سنتی
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر جمشید شایانفر
دکتر جمشید شایانفرمتخصص طب سنتی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر یونس نجفیان
دکتر یونس نجفیانمتخصص طب سنتی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

Copyright 2021 MEDAFONE