گوارش و کبد

دکتر حمیدرضا نوروزی
دکتر حمیدرضا نوروزیفوق تخصص گوارش و کبد
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر الهام پیشگر
دکتر الهام پیشگرفوق تخصص گوارش و کبد
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر سیامک خالقی
دکتر سیامک خالقیفوق تخصص گوارش و کبد
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

Copyright 2021 MEDAFONE