گوارش و کبد

دکتر بهفر پاکباز
دکتر بهفر پاکبازفوق تخصص گوارش و کبد
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر الهام پیشگر
دکتر الهام پیشگرفوق تخصص گوارش و کبد
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 3 ساعت

دکتر سیامک خالقی
دکتر سیامک خالقیفوق تخصص گوارش و کبد
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

Copyright 2021 MEDAFONE