عضویت پزشکان در مدافون

لطفا نام و نام خانوادگی خود را به طور صحیح وارد کنید.
لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح واردکنید.
لطفا شماره تماس خود را به طور صحیح وارد کنید.
لطفا تخصص را به طور صحیح وارد کنید.
لطفا متن پیغام را به طور صحیح وارد کنید.
لطفا کد امنیتی را تکمیل فرمایید.

مزیت عضویت در مدافون برای پزشکان

از مزیت های مهم عضویت پزشکان و متخصصان امور سلامت در مدافون، دسترسی و ارتباط بهتر و موثرتر با بیماران و مراجعه کنندگان می باشد.

با کمک مدافون، شما می توانید آزمایشات، نتایج عکس های رادیولوژی، MRI، سونوگرافی، ماموگرافی و ... را در کوتاه ترین زمان ممکن ملاحظه کرده و تصمیمات لازم را برای بیماران اتخاذ نمایید.

مدافون، بیماران بیشتری را به شما پزشک محترم معرفی کرده و به بیماران کمک می کند تا سریع تر و راحت تر به شما دسترسی داشته باشند بدون آنکه نیاز باشد، شماره موبایل شما را داشته باشند.

Copyright 2021 MEDAFONE