بیمارستان شهدای هفتم تیر

بیمارستان شهدای هفتم تیر

بیمارستان شهدای هفتم تیر

آدرس: شهرری – خیابان شهید رجایی – تقاطع خیابان شهرداری

شماره تماس: 55909051-4

 

بیمارستان شهدای هفتم تیر بیمارستان علوم پزشکی و در شاخه ی جراحی و داخلی است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE