بیمارستان شهدای هفتم تیر

بیمارستان شهدای هفتم تیر

بیمارستان شهدای هفتم تیر

آدرس: شهرری – خیابان شهید رجایی – تقاطع خیابان شهرداری

شماره تماس: 55909051-4

 

بیمارستان شهدای هفتم تیر بیمارستان علوم پزشکی و در شاخه ی جراحی و داخلی است.

اطلاع از جدیدترین مطالب وب سایت

شماره موبایل*
نادرست

کد امنیتی
نادرست

Copyright 2018 MEDAFONE