بیمارستان شفا

بیمارستان شفا

بیمارستان شفا

آدرس: تهران-میدان شهدا – خیابان مجاهدین اسلام – بیمارستان ارتوپدی شفا یحیاییان

شماره تماس:33120076-9

 

بیمارستان شفا بیمارستان علوم پزشکی در حوزه ارتوپدی میباشد.

Copyright 2021 MEDAFONE