بیمارستان اختر

بیمارستان اختر

بیمارستان اختر

آدرس: تهران-خیابان شریعتی – خیابان پل رومی – خیابان شریفی – کوچه آذر – بیمارستان ارتوپدی اختر

شماره تماس:22601761

ادامه مطلب...

مرکزقلب تهران

مرکزقلب تهران

مرکز قلب تهران

آدرس: تهران-کارگر شمالی – بزرگراه جلال آل احمد – بیمارستان قلب و عروق مرکز قلب تهران

شماره تماس: 88029600-69

ادامه مطلب...

بیمارستان بانک ملی

بیمارستان بانک ملی

بیمارستان بانک ملی

آدرس: تهران ، خیابان فردوسی ، ساختمان ادارات مرکزی ، بیمارستان بانک ملی

شماره تماس: 02166731366, 02166731367, 02166731364, 02166731363, 02166731362, 02166731361,02161420

ادامه مطلب...

بیمارستان دی

بیمارستان دی

بیمارستان دی

آدرس: تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان توانیر ، نبش خیابان شهید عباسپور ، بیمارستان دی

شماره تماس:02188797114, 02188797115, 02188797111, 02188797119, 02188797118, 02188797117,02188797116,02188797112,02188797113

ادامه مطلب...