مقاله:علت هایی که باعث ایجاد کمر درد می شود

علت هایی که باعث ایجاد کمر درد می شود

عللی که باعث ایجاد کمر درد می شوند شامل:

وضعیت بد زمان خوابیدن یا لم دادن
بد نشستن و بد ایستادن


خم شدن به سمت جلو به طور طولانی مدت
بلند کردن وزنه های سنگین به صورت نا مناسب
فعالیت های سنگین و البته ناگهانی
پرت شدن از بلندی، تصادف، ورزش های حرفه ای یا سنگین
شکستگی ستون فقرات
سرطان ستون فقرات
نگه داشتن گوشی تلفن با شانه
حمل کیف یا کوله سنگین وزن یا به مدت طولانی
کشیدگی و صدمه دیدن عضلات کمر
سیاتیک و فتق دیسک
تنگی کانال نخاعی
آرتروز در انواع مختلف

منبع: مقاله دکتر شهاب قاضی میرسعید؛علل ایجاد کمر درد