آقای دکتر محمدرضا نوروزی؛متخصص کلیه و مجاری ادراری

دسترسی آسان به پزشک یکی از دغدغه های بیماران است. یکی از خدمات ویژه مدافون دسترسی آسان به پزشکان حاذق و باتجربه است.

ارسال ديدگاه (9 ديدگاه)

زیر مجموعه ها