دکتر فریناز عالی داعی؛ پزشک عمومی

دکتر فریناز عالی داعی پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر مهسا واشقانی فراهانی ؛ پزشک عمومی

دکتر مهسا واشقانی فراهانی پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
صفورا واشقانی فراهانی؛ مشاور تغذیه و رژیم درمانی

صفورا واشقانی فراهانی مشاور تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران آماده پاسخگویی به سوالات تغذیه ای شما در مدافون میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر هنگامه مژدگانلو؛ پزشک عمومی

دکتر هنگامه مژدگانلو پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر نینا باغی نیا؛ پزشک عمومی

دکتر نینا باغی نیا پزشک عمومی از دانشگاه آزاد تهران پزشکی میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر سمیه ملکی نظری؛ پزشک عمومی

دکتر سمیه ملکی نظری پزشک عمومی آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص مسائل پزشکی میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر زهرا باقریان؛ پزشک عمومی

دکتر زهرا باقریان پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر سرو خلیلی ؛ پزشک عمومی

دکتر سرو خلیلی پزشک عمومی از دانشگاه تهران آماده پاسخگویی به سوالات شما میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر الناز منصوری؛ پزشک عمومی

دکتر الناز منصوری پزشک عمومی دانشگاه تهران از پزشکان مدافون پاسخگوی سوالات شما میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر کاوه اینانلو؛ پزشک عمومی

دکتر کاوه اینانلو پزشک عمومی از دانشگاه آزاد تهران آماده پاسخگویی به سوالات شما در اپلیکیشن مدافون میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

اطلاع از جدیدترین مطالب وب سایت

شماره موبایل*
نادرست

کد امنیتی
نادرست

Copyright 2018 MEDAFONE