دکتر دانیال سیاح، پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی  158755
تحصیلات
  • دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر دانیال سیاح پزشک عمومی آنلاین

سوابق علمی و کاری
  • دستیار ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
خدمات قابل ارائه
  •  
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها  در بیمارستان فعالیت ندارند 
 

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر