دکتر امیرحسین حسینی؛ فوق تخصص گوارش کودکان

شماره نظام پزشکی 112666
تحصیلات
  • دکتری پزشکی عمومی
  • دکتری تخصصی کودکان
  • دکتر فوق تخصصی گوارش و کبد کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دکتر امیرحسین حسینی فوق تخصص گوارش کودکان آنلاین

سوابق علمی و کاری
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
  • استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
  • عضو انجمن گوارش و کبد ايران
  • عضو انجمن تغذيه کودکان ايران
  • عضو انجمن گوارش و کبد و تغذيه اروپا
خدمات قابل ارائه
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها بیمارستان مفید، بیمارستان لقمان حکیم
 

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر