دکتر اشکان حسینی؛ فوق تخصص خون و سرطان بالغین

دکتر اشکان حسینی متخصص داخلی و فوق تخصص خون و سرطان بالغین از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی آماده پاسخگویی به سوالات شما در اپلیکیشن مدافون میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر پیام عاصم ؛ جراح مغز و اعصاب

دکتر پیام عاصم جراح مغز و اعصاب و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
روجا شهریاری پور؛ کارشناس مامایی، ارشد مشاوره در مامایی

روجا شهریاری پور کارشناس مامایی و مشاور ارشد در مامایی از ماماهای حاضر در اپلیکیشن مدافون میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر سعید نورانی؛ متخصص بیماری های داخلی

دکتر سعید نورانی متخصص بیماری های داخلی و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی آماده پاسخگویی به سوالات شما در مدافون میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر مرجان سهند ؛ جراح و متخصص زنان و زایمان ، فلوشیپ نازایی

دکتر مرجان سهند جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی در مدافون آماده پاسخگویی به سوالات شما میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
ساره گواهی حقیقی ؛ کارشناس مامایی و زنان

ساره گواهی حقیقی کارشناس مامایی و فراغ التحصیل از دانشگاه جهرم آماده پاسخگویی به سوالات شما میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
زهرا محمدنیا ؛ روانشناس بالینی

زهرا محمدنیا روانشناس بالینی و فراغ التحصیل از دانشگله ساوه پاسخگوی سوالات روانشناسی شما در اپلیکیشن مدافون میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
سحر بهروزیان ؛ روانشناس عمومی

سحر بهروزیان روانشناس عمومی در خصوص مسائل روانشناسی پاسخگوی سوالات شما میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر زهرا نوحی ؛ پزشک عمومی

دکتر زهرا نوحی پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران آماده پاسخگویی به سوالات شما در اپلیکیشن مدافون هستند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
دکتر سیامک بهروان ، پزشک عمومی

دکتر سیامک بهروان پزشک عمومی و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از پزشکان حاضر در مدافون و پاسخگوی سوالات شما میباشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

اطلاع از جدیدترین مطالب وب سایت

شماره موبایل*
نادرست

کد امنیتی
نادرست

Copyright 2018 MEDAFONE