مشکلات مالی انسان را پیر می‌کند

مشکلات مالی انسان را پیر می‌کند

مطالعات اخیر محققان دانشگاه کپنهاگ در دانمارک نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی بزرگسالان فرآیند پیری را تسریع می‌کند و عملکرد فیزیکی و شناختی فرد را کاهش می‌دهد.

 

به گزارش پایگاه خبری مدیکال نیوز،‌ اصطلاح تسریع فرآیند پیری به این معنی است که فرد نسبت به هم سن و سالان خود توانایی جسمی کمتری دارد. این افراد همچنین عملکرد شناختی ضعیف‌تری دارند و خونشان حاوی سطح بالاتری از نشانگرهای التهابی است.
بر اساس مطالعات قبلی بسیاری از نشانگرهای التهابی از جمله پروتئین CRP با بسیاری از شرایط پزشکی از جمله عفونت و سرطان مرتبط است.
در این مطالعه پنج هزار و ۵۷۵ بزرگسال میانسال از نظر سطح مالی و عملکرد جسمی و شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد افرادی که درآمد کمی دارند،‌ نسبت به هم سن و سالان خود از نظر عملکرد جسمی و شناختی ضعیف‌تر هستند. در ادامه این مطالعات آمده است که تجربه مشکلات اقتصادی شدید در یک بازه کوتاه در اوایل زندگی خیلی بر روند پیری تاثیرگذار نیست، ولی مشکلات مالی در سال‌های بعدی به ویژه مشکلی مانند از دست‌دادن شغل در میانسالی، تاثیر قابل توجهی بر تسریع روند پیری دارد. این مطالعه نشان می‌دهد مشکلات مالی ناشی از ادامه تحصیل یا مشاغل کوتاه مدتی که در سنین جوانی و سال‌های ابتدایی زندگی گریبانگیر فرد می‌شود، به اندازه مشکلات اقتصادی و شغلی در میانسالی استرس زا نیستند.
این مطالعه نیازمند بررسی بیشتر، در مواجع مختلف است. افزایش جمعیت پیر به معنای تحمیل مشکلات مالی به خانواده و جامعه و کاهش بهروری است، به همین دلیل عوامل موثر بر پیری سالم بسیار اهمیت دارند.
نتایج این مطالعه در نشریه Ageing منتشر شده است. 

منبع: www.irna.ir