ساده ازش نگذر...!

ساده ازش نگذر...!

همه روزه اتفاق های بزرگ و کوچیک برای ما در حال رخ دادنه و ما بنا به الویت و حساسیت هایی که برامون دارن بهشون رسیدگی میکنیم.


اما نمیشه به همه کارها به این شکل رسیدگی کرد، علی الخصوص اون زمان هایی که پای سلامتی خودمون و عزیزامون در میون باشه.
اتفاق های رخ داده در حوزه سلامتیت رو جدیش بگیر و ساده ازش نگذر حتی کوچیکترین ها.

با مدافون امکان این رو داری که با پزشک متخصص در ارتباط باشی و باهاش سلامتیت رو جدی بگیری...