تصمیم گیری راحت درمان با مدافون

تصمیم گیری راحت درمان با مدافون

با مدافون میتوانید:

در هر زمان؛سوالات خود را از پزشک بپرسید

 

نحوه مصرف داروهایتان را از پزشک پیگیری کنید.

عوارض دارویی خود را برای پزشک ثبت کنید.

برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: مشاوره آنلاین پزشکی