نحوه استفاده از رمزپویا

اگر میخواهید در مدافون پرداخت آنلاین داشته باشید و سوال خود را از پزشک مورد نظر بپرسید باید رمز دوم پویا داشته باشید.

 

آموزش نحوه استفاده از رمز پویا