کودکان

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش 1–50 از 69 نتیجه

 • دکتر فتانه بابایی
  نظام پزشکی:80303
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر فتانه بابایی

  650,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مجید طرقی
  نظام پزشکی:25555
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر مجید طرقی

  450,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر زهرا تقی پور
  نظام پزشکی:124473
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر زهرا تقی پورصابری

  450,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مطهره ربیع پور
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:129524
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 45000 تومان

  دکتر مطهره ربیع پور

  450,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر پگاه ادهمی
  نظام پزشکی:130671
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر پگاه ادهمی

  500,000 

  متخصص کودکان و نوزادان و طب نوجوانان

 • دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
  نظام پزشکی:85290
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر عبدالباسط خطیبی زاده

  500,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر سیده فرناز موسوی
  نظام پزشکی:142476
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر سیده فرناز موسوی

  550,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر علی باقرزاده
  نظام پزشکی:100489
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر علی باقرزاده

  550,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مینا اکرامی
  نظام پزشکی:158081
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر مینا اکرامی نوقابی

  550,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر اصغر قیطاسی
  نظام پزشکی:131295
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر اصغر قیطاسی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر امیرحسین وکیلی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:78988
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر امیرحسین وکیلی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر جمال الدین گله داری
  نظام پزشکی:56834
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر جمال الدین گله داری

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر سیدجواد میرهدایتی رودسری
  نظام پزشکی:98092
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر جواد میرهدایتی رودسری

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر شادی ادیب
  نظام پزشکی:139530
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر شادی ادیب

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر عاطفه شکیب
  نظام پزشکی:135202
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر عاطفه شکیب

  590,000 

  دندانپزشک کودکان

 • دکتر علی دهدشتی زاده
  نظام پزشکی:142050
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر علی دهدشتی زاده

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر محمدمهدی آنی
  نظام پزشکی:134149
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر محمدمهدی آنی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مهدیه السادات کسائی زادگان
  نظام پزشکی:146382
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر مهدیه سادات کسائی زادگان

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مهرناز ادیب
  نظام پزشکی:106463
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر مهرناز ادیب

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مینا غفاری
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:129207
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر مینا غفاری

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر نسیم قربان نژاد
  نظام پزشکی:131185
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر نسیم قربان نژاد

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر یاسین حسین زاده
  نظام پزشکی:65735
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر یاسین حسین زاده

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر سمیه محبوبی
  نظام پزشکی:124676
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر سمیه محبوبی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مریم افتتاح
  نظام پزشکی:52860
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مریم افتتاح

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مریم متفکر
  نظام پزشکی:40271
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مریم متفکر

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر میثم رضا بقراطی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:112516
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 75000 تومان
  فوری : 65000 تومان

  دکتر میثم رضا بقراطی

  590,000 

  فوق تخصص نوزادان، متخصص کودکان

 • دکتر فرید اسکندری
  نظام پزشکی:84979
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر فرید اسکندری

  590,000 

  فوق تخصص جراحی کودکان

 • دکتر مجید اصغرزاده
  نظام پزشکی:97138
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر مجید اصغرزاده

  590,000 

  فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان

 • دکتر ریحانه محسنی پور
  نظام پزشکی:118600
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر ریحانه محسنی پور

  590,000 

  فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان

 • دکتر محمدرضا عبدالصالحی
  نظام پزشکی:100725
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر محمدرضا عبدالصالحی

  590,000 

  فوق تخصص عفونی کودکان

 • دکتر مستانه مقتدری
  نظام پزشکی:61543
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر مستانه مقتدری

  590,000 

  فوق تخصص کلیه کودکان

 • دکتر حانیه بخشایش
  نظام پزشکی:153878
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر حانیه بخشایش

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر حسین آبیار
  نظام پزشکی:108615
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر حسین آبیار

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر سارا فرهادی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:131294
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 85000 تومان
  فوری : 95000 تومان

  دکتر سارا فرهادی

  850,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر عبدالامیر ضیغمی
  نظام پزشکی:24681
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر عبدالامیر ضیغمی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مهسا شیوا
  نظام پزشکی:158036
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر مهسا شیوا

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر محبوبه جباری
  نظام پزشکی:141864
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر محبوبه جباری

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر هدیه سادات علوی
  نظام پزشکی:127259
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر هدیه سادات علوی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر محمودرضا اشرفی
  نظام پزشکی:25786
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 76000 تومان

  دکتر محمودرضا اشرفی

  760,000 

  فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

 • دکتر مرتضی حیدری
  نظام پزشکی:105114
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 76000 تومان

  دکتر مرتضی حیدری

  600,000 

  فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

 • دکتر فرزاد کمپانی
  نظام پزشکی:50723
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر فرزاد کمپانی

  590,000 

  فوق تخصص خون و سرطان کودکان

 • دکتر-فرشاد-جعفری
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:80390
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  دکتر فرشاد جعفری

  590,000 

  فوق تخصص قلب کودکان، فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب کودکان

 • دکتر علی اکبر زینالو
  نظام پزشکی:20063
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر علی اکبر زینالو

  590,000 

  فوق تخصص قلب کودکان

 • دکتر علیرضا توسلی
  نظام پزشکی:74933
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر علیرضا توسلی

  800,000 

  فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و فلوشيپ بيماريهاي عصبي ژنتيكي

 • دکتر علیرضا عشقی
  نظام پزشکی:117592
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر علیرضا عشقی

  590,000 

  فوق تخصص ریه کودکان

 • دکتر فاطمه تحقیقی
  نظام پزشکی:53614
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر فاطمه تحقیقی

  590,000 

  فوق تخصص روماتولوژی کودکان

 • دکتر محمد سبحانی
  نظام پزشکی:51013
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر محمد سبحانی

  590,000 

  فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

 • دکتر مهران احمدی
  نظام پزشکی:36615
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر مهران احمدی

  590,000 

  فوق تخصص عفونی کودکان

 • دکتر نعمت الله عطایی
  نظام پزشکی:19352
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر نعمت الله عطایی

  590,000 

  فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان و نوجوانان

 • دکتر محمد کاجی یزدی
  نظام پزشکی:66108
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر محمد کاجی یزدی

  590,000 

  فوق تخصص خون و سرطان کودکان