کودکان

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش 1–50 از 67 نتیجه

 • دکتر زهرا تقی پور
  نظام پزشکی:124473
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر زهرا تقی پورصابری

  450,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر فتانه بابایی
  نظام پزشکی:80303
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر فتانه بابایی

  450,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مجید طرقی
  نظام پزشکی:25555
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر مجید طرقی

  450,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مطهره ربیع پور
  نظام پزشکی:129524
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر مطهره ربیع پور

  450,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر پگاه ادهمی
  نظام پزشکی:130671
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر پگاه ادهمی

  500,000 

  متخصص کودکان و نوزادان و طب نوجوانان

 • دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
  نظام پزشکی:85290
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر عبدالباسط خطیبی زاده

  500,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر سیده فرناز موسوی
  نظام پزشکی:142476
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر سیده فرناز موسوی

  550,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر علی باقرزاده
  نظام پزشکی:100489
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر علی باقرزاده

  550,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مینا اکرامی
  نظام پزشکی:158081
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر مینا اکرامی نوقابی

  550,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر اصغر قیطاسی
  نظام پزشکی:131295
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر اصغر قیطاسی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر امیرحسین حسینی
  نظام پزشکی:112666
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 100000 تومان
  : 158000 تومان

  دکتر امیرحسین حسینی

  590,000 

  فوق تخصص گوارش کودکان

 • دکتر امیرحسین وکیلی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:78988
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر امیرحسین وکیلی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر آرش عباسی
  نظام پزشکی:55713
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 158000 تومان

  دکتر آرش عباسی

  590,000 

  فوق تخصص کلیه کودکان

 • دکتر پرستو رستمی
  نظام پزشکی:92524
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 100000 تومان

  دکتر پرستو رستمی

  590,000 

  فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان

 • دکتر جمال الدین گله داری
  نظام پزشکی:56834
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر جمال الدین گله داری

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر سیدجواد میرهدایتی رودسری
  نظام پزشکی:98092
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر جواد میرهدایتی رودسری

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر حانیه بخشایش
  نظام پزشکی:153878
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر حانیه بخشایش

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر حسین آبیار
  نظام پزشکی:108615
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر حسین آبیار

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر حسین دلیلی
  نظام پزشکی:62988
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر حسین دلیلی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر داود مطهری زاد
  نظام پزشکی:68059
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 100000 تومان

  دکتر داوود مطهری زاد

  590,000 

  فوق تخصص گوارش کودکان

 • دکتر ریحانه محسنی پور
  نظام پزشکی:118600
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر ریحانه محسنی پور

  590,000 

  فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان

 • دکتر سمانه حمزلو
  نظام پزشکی:124110
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر سمانه حمزلو

  590,000 

  فوق تخصص گوارش کودکان

 • دکتر سمیه محبوبی
  نظام پزشکی:124676
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر سمیه محبوبی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر سیدطاهر اصفهانی
  نظام پزشکی:12863
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 100000 تومان

  دکتر سید طاهر اصفهانی

  590,000 

  فوق تخصص کلیه کودکان

 • دکتر شادی ادیب
  نظام پزشکی:139530
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر شادی ادیب

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر عاطفه شکیب
  نظام پزشکی:135202
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر عاطفه شکیب

  590,000 

  دندانپزشک کودکان

 • دکتر عباس سلگی
  نظام پزشکی:69382
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 100000 تومان

  دکتر عباس سلگی

  590,000 

  فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان

 • دکتر عبدالامیر ضیغمی
  نظام پزشکی:24681
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر عبدالامیر ضیغمی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر علی اکبر زینالو
  نظام پزشکی:20063
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر علی اکبر زینالو

  590,000 

  فوق تخصص قلب کودکان

 • دکتر علی دهدشتی زاده
  نظام پزشکی:142050
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر علی دهدشتی زاده

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر علیرضا عشقی
  نظام پزشکی:117592
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر علیرضا عشقی

  590,000 

  فوق تخصص ریه کودکان

 • دکتر فاطمه تحقیقی
  نظام پزشکی:53614
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر فاطمه تحقیقی

  590,000 

  فوق تخصص روماتولوژی کودکان

 • دکتر فاطمه رجائی پور
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:169490
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 90000 تومان

  دکتر فاطمه رجائی پور

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر فاطمه سیاری فرد
  نظام پزشکی:78443
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 120000 تومان

  دکتر فاطمه سیاری فرد

  590,000 

  فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان

 • دکتر فرزاد کمپانی
  نظام پزشکی:50723
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر فرزاد کمپانی

  590,000 

  فوق تخصص خون و سرطان کودکان

 • دکتر-فرشاد-جعفری
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:80390
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  دکتر فرشاد جعفری

  590,000 

  فوق تخصص قلب کودکان، فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب کودکان

 • دکتر فرید اسکندری
  نظام پزشکی:84979
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر فرید اسکندری

  590,000 

  فوق تخصص جراحی کودکان

 • دکتر کامران آسیائی
  نظام پزشکی:108438
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر کامران آسیائی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر وحید شاهی
  نظام پزشکی:63388
  بیمه:تامین اجتماعی

  دکتر کوروش وحیدشاهی

  590,000 

  فوق تخصص قلب کودکان

 • دکتر مجید اصغرزاده
  نظام پزشکی:97138
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر مجید اصغرزاده

  590,000 

  فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان

 • دکتر محمد سبحانی
  نظام پزشکی:51013
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر محمد سبحانی

  590,000 

  فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

 • دکتر محمدحسن مرادی نژاد
  نظام پزشکی:13759
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر محمدحسن مرادی نژاد

  590,000 

  فوق تخصص روماتولوژی کودکان

 • دکتر محمدرضا عبدالصالحی
  نظام پزشکی:100725
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر محمدرضا عبدالصالحی

  590,000 

  فوق تخصص عفونی کودکان

 • دکتر محمدمهدی آنی
  نظام پزشکی:134149
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر محمدمهدی آنی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر محمود خدابنده
  نظام پزشکی:83624
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 100000 تومان

  دکتر محمود خدابنده

  590,000 

  فوق تخصص عفونی کودکان

 • دکتر مریم افتتاح
  نظام پزشکی:52860
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مریم افتتاح

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مریم متفکر
  نظام پزشکی:40271
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مریم متفکر

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مستانه مقتدری
  نظام پزشکی:61543
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر مستانه مقتدری

  590,000 

  فوق تخصص کلیه کودکان

 • دکتر مهدیه السادات کسائی زادگان
  نظام پزشکی:146382
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر مهدیه سادات کسائی زادگان

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

 • دکتر مهران احمدی
  نظام پزشکی:36615
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر مهران احمدی

  590,000 

  فوق تخصص عفونی کودکان

مشاوره پزشکی و روانشناسی بدون اینترنت

در صورتی که نیاز به دریافت مشاوره تلفنی از پزشک یا روانشناس دارید اما اینترنت شما قطع یا بسیار کند است با شماره پشتیانی مدافون 09202145521 تماس حاصل فرمایید.