پزشک عمومی

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش 1–50 از 115 نتیجه

 • دکتر فرانه نوشادی
  نظام پزشکی:180514
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 20000 تومان

  دکتر فرانه نوشادی

  200,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سحر پارسا
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:168724
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 40000 تومان

  دکتر سحر پارسا

  240,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر الناز منصوری
  نظام پزشکی:172502
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 25000 تومان

  دکتر الناز منصوری

  250,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر قاسمی
  نظام پزشکی:179194
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر احمد قاسمی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر اقبال سکندری
  نظام پزشکی:191278
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر اقبال سکندری

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر بیتا عبدی
  نظام پزشکی:188926
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر بیتا عبدی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر پرستو رهام
  نظام پزشکی:171526
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر پرستو پرهام

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر پوریا اصیلی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:188944
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 30000 تومان

  دکتر پوریا اصیلی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر دانیال سیاح
  نظام پزشکی:158755
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر دانیال سیاح

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر رضا نژادحسن
  نظام پزشکی:169491
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر رضا نژادحسن

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر زهرا نوحی
  نظام پزشکی:166207
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر زهرا نوحی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سارا حاجی سیدی
  نظام پزشکی:163655
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر سارا حاجی سیدی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سعید قاضی سعیدی
  نظام پزشکی:186500
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر سعید قاضی سعیدی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سمیه ملکی نظری
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:160726
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 30000 تومان

  دکتر سمیه ملکی نظری

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سیامک بهروان
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:174796
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 30000 تومان

  دکتر سیامک بهروان

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سید ابوالفضل معاشی
  نظام پزشکی:185940
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر سید ابوالفضل معاشی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سید رضا موسوی نژاد
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:144889
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 30000 تومان

  دکتر سیدرضا موسوی نژاد

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر فاطمه سعادت نیا
  نظام پزشکی:187029
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر فاطمه سعادت نیا

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر فرانک مرادی
  نظام پزشکی:171111
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر فرانک مرادی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی
  نظام پزشکی:170835
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان
 • دکتر مریم آقایی دوست
  نظام پزشکی:170098
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر مریم آقایی دوست

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر ناهید داورپناه
  نظام پزشکی:160407
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر ناهید داورپناه

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر نسیم بابایی
  نظام پزشکی:168437
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر نسیم بابایی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر هدا ابدالی
  نظام پزشکی:160692
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر هدا ابدالی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر رضا کزازی
  نظام پزشکی:170122
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر رضا کزازی

  300,000 

  متخصص طب سوزنی

 • دکتر فرنوش نوذری
  نظام پزشکی:177162
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر فرنوش نوذری

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر احمد عمرانی
  نظام پزشکی:196106
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر سید احمد عمرانی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر مجتبی الوانی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:185064
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 30000 تومان

  دکتر مجتبی الوانی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر یاسمن صادقی
  نظام پزشکی:192545
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر یاسمن صادقی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر علی نبوی
  نظام پزشکی:189426
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر علی نبوی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر محسن خلیلی
  نظام پزشکی:188967
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 32000 تومان

  دکتر محسن خلیلی فومشی

  320,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر فرید سنگین آبادی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:184068
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 33000 تومان

  دکتر فرید سنگین آبادی

  330,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر احمد غفوری
  نظام پزشکی:174189
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر احمد غفوری

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر امیر مقدم
  نظام پزشکی:139137
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر امیر مقدم

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر آناهیتا مختارکاری
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:168270
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 35000 تومان

  دکتر آناهیتا مختارکاری

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر پالیزا مودتی
  نظام پزشکی:107329
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر پالیزا مودتی

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر پریسا صمدی
  نظام پزشکی:152982
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر پریسا صمدی

  350,000 

  پزشک عمومی (پوست)

 • دکتر جمشید بدرزاده
  نظام پزشکی:45961
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر جمشید بدرزاده اورنج

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر رضا علائی
  نظام پزشکی:163723
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر رضا علائی

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر رویا نعیم
  نظام پزشکی:175147
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر رویا نعیم

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر زهرا مرندی
  نظام پزشکی:153433
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر زهرا مرندی

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سبحان مهدی پور
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:194630
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 35000 تومان

  دکتر سبحان مهدی پور

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سمیرا داودآبادی فراهانی
  نظام پزشکی:182695
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان
 • دکتر سید قاسم موسوی
  نظام پزشکی:148120
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر سید قاسم موسوی کردمیری

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر مهران مهدوی
  نظام پزشکی:161686
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر سیدمهران مهدوی

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر نجمه علوی
  نظام پزشکی:186036
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر سیده نجمه علوی

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر صمد یاری فرهادآباد
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:186426
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 35000 تومان

  دکتر صمد یاری فرهادآباد

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر علی اصغر خورشیدی
  نظام پزشکی:42346
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر علی اصغر خورشیدی

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر عماد رحیمی نژاد
  نظام پزشکی:185894
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر عماد رحیمی نژاد

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر فرزاد محمدی
  نظام پزشکی:152338
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر فرزاد محمدی

  350,000 

  پزشک عمومی