پزشک عمومی

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش 1–50 از 111 نتیجه

 • دکتر فرانه نوشادی
  نظام پزشکی:180514
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 20000 تومان

  دکتر فرانه نوشادی

  200,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سحر پارسا
  نظام پزشکی:168724
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 40000 تومان

  دکتر سحر پارسا

  240,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر الناز منصوری
  نظام پزشکی:172502
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 25000 تومان

  دکتر الناز منصوری

  250,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر قاسمی
  نظام پزشکی:179194
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر احمد قاسمی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر اقبال سکندری
  نظام پزشکی:191278
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر اقبال سکندری

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر بیتا عبدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:188926
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر بیتا عبدی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر پرستو رهام
  نظام پزشکی:171526
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر پرستو پرهام

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر پوریا اصیلی
  نظام پزشکی:188944
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر پوریا اصیلی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر دانیال سیاح
  نظام پزشکی:158755
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر دانیال سیاح

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر رضا نژادحسن
  نظام پزشکی:169491
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر رضا نژادحسن

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر زهرا نوحی
  نظام پزشکی:166207
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر زهرا نوحی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سارا حاجی سیدی
  نظام پزشکی:163655
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر سارا حاجی سیدی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سعید قاضی سعیدی
  نظام پزشکی:186500
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر سعید قاضی سعیدی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سمیه ملکی نظری
  نظام پزشکی:160726
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر سمیه ملکی نظری

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سیامک بهروان
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:174796
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 30000 تومان

  دکتر سیامک بهروان

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سید ابوالفضل معاشی
  نظام پزشکی:185940
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر سید ابوالفضل معاشی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سید رضا موسوی نژاد
  نظام پزشکی:144889
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر سیدرضا موسوی نژاد

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر فاطمه سعادت نیا
  نظام پزشکی:187029
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر فاطمه سعادت نیا

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر فرانک مرادی
  نظام پزشکی:171111
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر فرانک مرادی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی
  نظام پزشکی:170835
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان
 • دکتر مریم آقایی دوست
  نظام پزشکی:170098
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر مریم آقایی دوست

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر ناهید داورپناه
  نظام پزشکی:160407
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر ناهید داورپناه

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر نسیم بابایی
  نظام پزشکی:168437
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر نسیم بابایی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر هدا ابدالی
  نظام پزشکی:160692
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر هدا ابدالی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر رضا کزازی
  نظام پزشکی:170122
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر رضا کزازی

  300,000 

  متخصص طب سوزنی

 • دکتر فرنوش نوذری
  نظام پزشکی:177162
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر فرنوش نوذری

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر احمد عمرانی
  نظام پزشکی:196106
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر سید احمد عمرانی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر مجتبی الوانی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:185064
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 30000 تومان

  دکتر مجتبی الوانی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر یاسمن صادقی
  نظام پزشکی:192545
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر یاسمن صادقی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر علی نبوی
  نظام پزشکی:189426
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 30000 تومان

  دکتر علی نبوی

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر محمد فلاح زاده
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:۱۹۴۷۲۲
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 30000 تومان

  دکتر محمد فلاح زاده

  300,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر محسن خلیلی
  نظام پزشکی:188967
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 32000 تومان

  دکتر محسن خلیلی فومشی

  320,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر فرید سنگین آبادی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:184068
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 33000 تومان

  دکتر فرید سنگین آبادی

  330,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر احمد غفوری
  نظام پزشکی:174189
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر احمد غفوری

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر امیر مقدم
  نظام پزشکی:139137
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر امیر مقدم

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر آناهیتا مختارکاری
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:168270
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 35000 تومان

  دکتر آناهیتا مختارکاری

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر پالیزا مودتی
  نظام پزشکی:107329
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر پالیزا مودتی

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر پریسا صمدی
  نظام پزشکی:152982
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر پریسا صمدی

  350,000 

  پزشک عمومی (پوست)

 • دکتر جمشید بدرزاده
  نظام پزشکی:45961
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر جمشید بدرزاده اورنج

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر رضا علائی
  نظام پزشکی:163723
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر رضا علائی

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر رویا نعیم
  نظام پزشکی:175147
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر رویا نعیم

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر زهرا باقریان
  نظام پزشکی:181550
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر زهرا باقریان

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر زهرا مرندی
  نظام پزشکی:153433
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر زهرا مرندی

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سبحان مهدی پور
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:194630
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 35000 تومان

  دکتر سبحان مهدی پور

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر سمیرا داودآبادی فراهانی
  نظام پزشکی:182695
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان
 • دکتر سید قاسم موسوی
  نظام پزشکی:148120
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر سید قاسم موسوی کردمیری

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر مهران مهدوی
  نظام پزشکی:161686
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر سیدمهران مهدوی

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر نجمه علوی
  نظام پزشکی:186036
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر سیده نجمه علوی

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر صمد یاری فرهادآباد
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:186426
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  فوری : 35000 تومان

  دکتر صمد یاری فرهادآباد

  350,000 

  پزشک عمومی

 • دکتر علی اصغر خورشیدی
  نظام پزشکی:42346
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  : 35000 تومان

  دکتر علی اصغر خورشیدی

  350,000 

  پزشک عمومی

مشاوره پزشکی و روانشناسی بدون اینترنت

در صورتی که نیاز به دریافت مشاوره تلفنی از پزشک یا روانشناس دارید اما اینترنت شما قطع یا بسیار کند است با شماره پشتیانی مدافون 09202145521 تماس حاصل فرمایید.