مشاور تغذیه

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش دادن همه 20 نتیجه

 • احسان طهماسبی
  نظام پزشکی:ت-7895
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  احسان طهماسبی

  500,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 • شیما سیدابراهیمی
  نظام پزشکی:ت-1195
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  شیما سیدابراهیمی

  500,000 

  کارشناسی ارشد تغذیه

 • فرناز پرورش
  نظام پزشکی:ت-4550
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 15000 تومان

  فرناز پرورش

  500,000 

  کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

 • مهدی خوشگوتهرانی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:ت-5867
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 50000 تومان

  مهدی خوشگوتهرانی

  500,000 

  کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

 • آرزو محمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:ت-7474
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 88000 تومان

  آرزو محمدی

  500,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 • نادیا حفیظی
  نظام پزشکی:ت-6471
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  نادیا حفیظی

  590,000 

  کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

 • آزاده درویشیان
  نظام پزشکی:ت-6166
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  آزاده درویشیان

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 • حمیدرضا رحیمی
  نظام پزشکی:ت-8313
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  حمیدرضا رحیمی

  590,000 

  مشاور تغذیه و رژیم درمانی

 • زینب غلامی
  نظام پزشکی:ت-3826
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  زینب غلامی

  590,000 

  مشاور تغذیه و رژیم درمانی

 • سعادت کریمی
  نظام پزشکی:ت-2155
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  سعادت کریمی

  590,000 

  کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

 • شایان اکبری
  نظام پزشکی:ت-9417
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  شایان اکبری

  590,000 

  کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

 • فاطمه حق شنو
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:ت-8241
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 65000 تومان

  فاطمه حق شنو

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 • لاله کرامت
  نظام پزشکی:ت-785
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  لاله کرامت

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 • رضا عباسی
  نظام پزشکی:ت-7855
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  رضا عباسی

  590,000 

  کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

 • لاله قائدی
  نظام پزشکی:ت-4170
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  لاله قائدی

  590,000 

  کارشناسی ارشد تغذیه

 • بهاره اتحادی
  نظام پزشکی:ت-9620
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  بهاره اتحادی

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 • بهجت صبور صادق زاده
  نظام پزشکی:ت-837
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  بهجت صبور صادق زاده

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 • بهنام گشتی زاده
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:ت-905
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  بهنام گشتی زاده

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 • محمدامین چوبینه
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:ت-2232
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  محمدامین چوبینه

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 • دکتر میلاد دانشی
  نظام پزشکی:ت-5078
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 100000 تومان

  دکتر میلاد دانشی

  590,000 

  متخصص تغذیه بالینی، فلوشیپ کبدچرب