متخصص قلب و عروق

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش دادن همه 9 نتیجه

 • دکتر راحله ساادات سجادی نیا
  نظام پزشکی:150674
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر راحله سادات سجادی نیا

  590,000 

  متخصص قلب و عروق

 • دکتر فرشاد جوادیه
  نظام پزشکی:139326
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر فرشاد جوادیه

  590,000 

  متخصص قلب و عروق

 • دکتر مریم طهماسبی
  نظام پزشکی:85194
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مریم طهماسبی

  590,000 

  متخصص قلب و عروق و واریس

 • دکتر مختار پولادی
  نظام پزشکی:155466
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مختار پولادی

  590,000 

  متخصص قلب و عروق

 • دکتر امیر اکبرفخرآبادی
  نظام پزشکی:157502
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر امیر اکبرفخرآبادی

  590,000 

  متخصص قلب و عروق

 • دکتر بهناز تن آرای
  نظام پزشکی:82151
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر بهناز تن آرای

  590,000 

  متخصص قلب و عروق

 • دکتر میلاد صابری
  نظام پزشکی:151641
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر میلاد صابری

  590,000 

  متخصص قلب و عروق

 • دکتر یاسمن طهماسبی بیرگانی
  نظام پزشکی:149405
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  : 100000 تومان

  دکتر یاسمن طهماسبی بیرگانی

  800,000 

  متخصص قلب و عروق

 • دکتر صفا دشتی زاده
  نظام پزشکی:71541
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر صفا دشتی زاده

  590,000 

  متخصص جراحی قلب و عروق اطفال و بزرگسال

انتخاب نوع بیمه
سوابق علمی
انتخاب شهر