متخصص داخلی

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش دادن همه 25 نتیجه

 • دکتر حسن حاتمی
  نظام پزشکی:101228
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 40000 تومان

  دکتر حسن حاتمی

  400,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر امید عبدالهی
  نظام پزشکی:109429
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر امید عبدالهی

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر آرش رحیمی
  نظام پزشکی:92313
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر آرش رحیمی

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر حورا زردوز
  نظام پزشکی:153496
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر حورا زردوز

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • مهدیه فتح اله زاده
  نظام پزشکی:137168
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر مهدیه فتح اله زاده

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر مینا خان حسینی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:170795
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 65000 تومان

  دکتر مینا خان حسینی

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر نرگس ستونه
  نظام پزشکی:95976
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر نرگس ستونه

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر سپیده سرخوش
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:176069
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر سپیده سرخوش

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر امید طریقت
  نظام پزشکی:119070
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر امید طریقت

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر آزیتا شاهوری
  نظام پزشکی:136061
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر آزیتا شاهوری

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر حسن صفاریه
  نظام پزشکی:34512
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر حسن صفاریه

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر زهره جاهد
  نظام پزشکی:125873
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر زهره جاهد

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر سوزان ثانوی
  نظام پزشکی:36621
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر سوزان ثانوی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر مریم افکانه
  نظام پزشکی:126206
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مریم افکانه

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر مهرداد سینائی نژاد
  نظام پزشکی:118102
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مهرداد سینائی نژاد

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر میترا سمیعی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:67466
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 65000 تومان

  دکتر میترا سمیعی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر هادی صابرپور
  نظام پزشکی:135928
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر هادی صابرپور

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر هنگامه خسروانی
  نظام پزشکی:75981
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر هنگامه خسروانی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر میلاد بابایی زاده
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:195259
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 70000 تومان
  فوری : 70000 تومان

  دکتر میلاد بابایی زاده

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر هانیه ستاری
  نظام پزشکی:150991
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر هانیه ستاری

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر هانیه گلستانی
  نظام پزشکی:164939
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر هانیه گلستانی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر سعید نورانی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:141760
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 65000 تومان

  دکتر سعید نورانی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر مینا توکلی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:155634
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر مینا توکلی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر ژوان فتاحی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:180022
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر ژوان فتاحی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

 • دکتر محمد سیاحی
  نظام پزشکی:47316
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر محمد سیاحی

  650,000 

  متخصص بیماری های داخلی

انتخاب نوع بیمه
سوابق علمی
مشاوره پزشکی و روانشناسی بدون اینترنت

در صورتی که نیاز به دریافت مشاوره تلفنی از پزشک یا روانشناس دارید اما اینترنت شما قطع یا بسیار کند است با شماره پشتیانی مدافون 09202145521 تماس حاصل فرمایید.