ماما

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش دادن همه 36 نتیجه

 • کوثر اسفرم مشگین شهر
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:م-48948
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 42000 تومان

  کوثر اسفرم مشگین شهر

  420,000 

  کارشناس مامایی

 • لیلا علیزاده
  نظام پزشکی:م-14857
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 32000 تومان

  لیلا علیزاده

  320,000 

  کارشناس ارشد مامایی

 • ارغوان خلیق فرد
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:م-67879
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  فوری : 49000 تومان

  ارغوان خلیق فرد

  300,000 

  کارشناس مامایی

 • فاطمه ممتاز
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:م-34138
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 35000 تومان

  فاطمه ممتاز

  350,000 

  کارشناس مامایی

 • فاطره یحیی نژاد
  نظام پزشکی:م-52120
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 30000 تومان

  فاطره یحیی نژاد

  300,000 

  کارشناس مامایی

 • معصومه نامی
  نظام پزشکی:م-6364
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 30000 تومان

  معصومه نامی

  300,000 

  کارشناس مامایی

 • نیلوفر کریمی
  نظام پزشکی:م-53655
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 30000 تومان

  نیلوفر کریمی

  300,000 

  مشاور مامایی

 • فائزه رسولیان
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:م-71427
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 30000 تومان

  فائزه رسولیان

  300,000 

  کارشناس مامایی

 • ام لیلی رضائی
  نظام پزشکی:م-50981
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 35000 تومان

  ام لیلی رضائی

  350,000 

  کارشناس مامایی

 • ساره گواهی حقیقی
  نظام پزشکی:م-49796
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 35000 تومان

  ساره گواهی حقیقی

  350,000 

  کارشناس مامایی

 • نظام پزشکی:م-55489
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 35000 تومان

  سیده زینب موسوی نصر

  350,000 

  کارشناس مامایی

 • مرجان بوستانی فرد
  نظام پزشکی:م-54207
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 35000 تومان

  مرجان بوستانی فرد

  350,000 

  کارشناس مامایی

 • نادیه حزابی
  نظام پزشکی:م-54602
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 35000 تومان

  نادیه حزابی

  350,000 

  کارشناس مامایی

 • ندا عباس حویزاوی
  نظام پزشکی:م-52030
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 35000 تومان

  ندا عباس حویزاوی

  350,000 

  کارشناس مامایی

 • فاطمه رحمتی نژاد
  نظام پزشکی:م-60625
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 35000 تومان

  فاطمه رحمتی نژاد

  350,000 

  کارشناس مامایی

 • زری رئیسی
  نظام پزشکی:م-41099
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 38000 تومان

  زری رئیسی

  380,000 

  کارشناس مامایی

 • زهره فرهادی
  نظام پزشکی:م-16322
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 39000 تومان

  زهره فرهادی

  390,000 

  کارشناس مامایی

 • پریسا امیری
  نظام پزشکی:م-41129
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 42000 تومان

  پریسا امیری

  420,000 

  کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

 • روجا شهریاری پور
  نظام پزشکی:م-50673
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 42000 تومان

  روجا شهریاری پور

  420,000 

  کارشناس مامایی

 • مریم احمدزاده بهشتی
  نظام پزشکی:م-10137
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 42000 تومان

  مریم احمدزاده بهشتی

  420,000 

  کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 • مریم صادقی
  نظام پزشکی:م-40362
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 42000 تومان

  مریم صادقی

  420,000 

  کارشناس مامایی

 • مهدیه حسین زاده
  نظام پزشکی:م-43667
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 42000 تومان

  مهدیه حسین زاده

  420,000 

  کارشناس مامایی

 • ندا ناظم اکباتانی
  نظام پزشکی:م-17934
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر ندا ناظم اکباتانی

  450,000 

  ماما و متخصص سلامت باروری و جنسی

 • فاطمه ملائک
  نظام پزشکی:م-717
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  فاطمه ملائک

  450,000 

  کارشناس مامایی

 • نظام پزشکی:24632
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 50000 تومان

  طیبه آزادی

  500,000 

  کارشناسی ارشد مامایی

 • مریم روشن آئی
  نظام پزشکی:م-60042
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 50000 تومان

  مریم روشن آئی

  500,000 

  کارشناس مامایی

 • بهار عباسی
  نظام پزشکی:م-64348
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 40000 تومان

  بهار عباسی

  400,000 

  کارشناس مامایی

 • پگاه شیوا
  نظام پزشکی:م-58750
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 50000 تومان

  پگاه شیوا

  500,000 

  کارشناس مامایی

 • رویا شفقت
  نظام پزشکی:م-31269
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 50000 تومان

  رویا شفقت

  500,000 

  کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • کاملیا ساداتی
  نظام پزشکی:م-70273
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 50000 تومان

  کاملیا ساداتی

  500,000 

  کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • ندا ممبینی
  نظام پزشکی:م-28724
  سایر مشاوره ها: فوری : 40000 تومان

  ندا ممبینی

  400,000 

  کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • حوری سادات متفکریان
  نظام پزشکی:م-25781
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 50000 تومان

  حوری سادات متفکریان

  500,000 

  کارشناسی ارشد مطالعات زنان

 • وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:م-48327
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 50000 تومان

  شیدا سلمان پور

  500,000 

  کارشناس مامایی

 • مژگان پیامنی
  نظام پزشکی:م-48491
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 56000 تومان

  مژگان پیامنی

  560,000 

  کارشناس مامایی

 • ناهید رفیعی
  نظام پزشکی:م-4293
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 60000 تومان
  : 56000 تومان

  ناهید رفیعی

  560,000 

  کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 • دکتر مامک شریعت
  نظام پزشکی:51073
  سایر مشاوره ها: ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر مامک شریعت

  700,000 

  متخصص مادر و کودک