روانپزشک

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش دادن همه 18 نتیجه

 • دکتر ونوس وطنخواه
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:۱۴۷۱۴۹
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 161000 تومان
  فوری : 150000 تومان

  دکتر ونوس وطنخواه

  1,500,000 

  روانپزشک

 • دکتر فرشاد صادقی
  نظام پزشکی:104282
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15 دقیقه ) : 730.000 ریال
  ( 30 دقیقه ) : 1.140.000 ریال
  : 810.000 ریال

  دکتر فرشاد صادقی

  730,000 

  روانپزشک

 • دکتر ولی نصراصفهانی
  نظام پزشکی:76079
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15 دقیقه ) : 990.000 ریال
  ( 30دقیقه ) : 1.200.000 ریال
  : 1.150.000 ریال

  دکتر ولی اله نصراصفهانی

  990,000 

  روانپزشک

 • دکتر زهرا زارع
  نظام پزشکی:136345
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 1.000.000 ریال
  ( 30دقیقه ) : 1.300.000 ریال
  : 920.000 ریال

  دکتر زهرا زارع

  920,000 

  روانپزشک

 • دکتر مریم شاهی
  نظام پزشکی:95833
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15 دقیقه ) : 730.000 ریال
  ( 30دقیقه ) : 1.200.000 ریال
  : 1.040.000 ریال

  دکتر مریم شاهی

  730,000 

  روانپزشک

 • دکتر امیرحسین آرام
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:147296
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 110000 تومان
  فوری : 110000 تومان

  دکتر امیرحسین آرام

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر سینا دژم پور
  نظام پزشکی:143277
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 30دقیقه ) : 1.000.000 ریال
  : 800.000 ریال

  دکتر سینا دژم پور

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر لیلا خیرخواه
  نظام پزشکی:119812
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15 دقیقه ) : 730.000 ریال
  ( 30 دقیقه ) : 1.140.000 ریال
  : 1.380.000 ریال

  دکتر لیلا خیرخواه

  730,000 

  روانپزشک

 • دکتر الهام اسماعیلی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:131416
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 1.100.000 ریال
  فوری : 1.040.000 ریال

  دکتر الهام اسماعیلی

  1,040,000 

  روانپزشک

 • دکتر فرشید شهریاری
  نظام پزشکی:114529
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 750.000 ریال
  ( 30دقیقه ) : 990.000 ریال
  : 900.000 ریال

  دکتر فرشید شهریاری

  750,000 

  روانپزشک، فوق تخصص روانپزشکی کودک

 • دکتر مریم موسیوند
  نظام پزشکی:160433
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15 دقیقه ) : 960.000 ریال
  : 1.090.000 ریال

  دکتر مریم موسیوند

  960,000 

  روانپزشک

 • دکتر عمید شمس اله
  نظام پزشکی:123829
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 105000 تومان

  دکتر عمید شمس اله

  950,000 

  روانپزشک

 • دکتر سارا صادقی پور
  نظام پزشکی:142127
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15 دقیقه ) : 730.000 ریال
  ( 30 دقیقه ) : 1.140.000 ریال
  : 1.210.000 ریال

  دکتر سارا صادقی پور

  730,000 

  روانپزشک

 • دکتر رضا محسنی بندپی
  نظام پزشکی:149158
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 20دقیقه ) : 120000 تومان
  : 127000 تومان

  دکتر رضا محسنی بندپی

  1,200,000 

  روانپزشکی

 • دکتر آلاله بهرامیان
  نظام پزشکی:169705
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 30دقیقه ) : 950.000 ریال
  : 1.200.000 ریال

  دکتر آلاله بهرامیان

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر بهاره رضائی
  نظام پزشکی:131278
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15 دقیقه ) : 730.000 ریال
  ( 30 دقیقه ) : 1.140.000 ریال
  : 1.380.000 ریال

  دکتر بهاره رضائی

  730,000 

  روانپزشک

 • دکتر محبوبه گلشاهی
  نظام پزشکی:122116
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15 دقیقه ) : 730.000 ریال
  ( 30 دقیقه ) : 1.140.000 ریال
  : 1.380.000 ریال

  دکتر محبوبه گلشاهی

  730,000 

  روانپزشک

 • دکتر سروین ساغرنیا
  نظام پزشکی:128067
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15 دقیقه ) : 730.000 ریال
  ( 30 دقیقه ) : 1.140.000 ریال
  : 1.500.000 ریال

  دکتر سروین ساغرنیا

  730,000 

  روانپزشک

انتخاب نوع بیمه
انتخاب شهر