روانپزشک

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش دادن همه 18 نتیجه

 • دکتر ونوس وطنخواه
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:۱۴۷۱۴۹
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 130000 تومان
  فوری : 130000 تومان

  دکتر ونوس وطنخواه

  1,300,000 

  روانپزشک

 • دکتر فرشاد صادقی
  نظام پزشکی:104282
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر فرشاد صادقی

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر زهرا زارع
  نظام پزشکی:136345
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر زهرا زارع

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر مریم شاهی
  نظام پزشکی:95833
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر مریم شاهی

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر امیرحسین آرام
  نظام پزشکی:147296
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 85000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر امیرحسین آرام

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر سینا دژم پور
  نظام پزشکی:143277
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر سینا دژم پور

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر لیلا خیرخواه
  نظام پزشکی:119812
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 85000 تومان
  : 85000 تومان

  دکتر لیلا خیرخواه

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر الهام اسماعیلی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:131416
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 110000 تومان
  فوری : 90000 تومان

  دکتر الهام اسماعیلی

  900,000 

  روانپزشک

 • دکتر فرشید شهریاری
  نظام پزشکی:114529
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 75000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر فرشید شهریاری

  750,000 

  روانپزشک، فوق تخصص روانپزشکی کودک

 • دکتر مریم موسیوند
  نظام پزشکی:160433
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  : 95000 تومان

  دکتر مریم موسیوند

  800,000 

  روانپزشک

 • دکتر عمید شمس اله
  نظام پزشکی:123829
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 105000 تومان

  دکتر عمید شمس اله

  950,000 

  روانپزشک

 • دکتر سارا صادقی پور
  نظام پزشکی:142127
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 105000 تومان

  دکتر سارا صادقی پور

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر رضا محسنی بندپی
  نظام پزشکی:149158
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 20دقیقه ) : 120000 تومان
  : 120000 تومان

  دکتر رضا محسنی بندپی

  800,000 

  روانپزشکی

 • دکتر مصطفی سخاوت
  نظام پزشکی:45048
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 110000 تومان

  دکتر مصطفی سخاوت

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر آلاله بهرامیان
  نظام پزشکی:169705
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 120000 تومان

  دکتر آلاله بهرامیان

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر بهاره رضائی
  نظام پزشکی:131278
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 120000 تومان

  دکتر بهاره رضائی

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر محبوبه گلشاهی
  نظام پزشکی:122116
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 120000 تومان

  دکتر محبوبه گلشاهی

  590,000 

  روانپزشک

 • دکتر سروین ساغرنیا
  نظام پزشکی:128067
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 95000 تومان
  : 130000 تومان

  دکتر سروین ساغرنیا

  590,000 

  روانپزشک

انتخاب نوع بیمه
انتخاب شهر