جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش دادن همه 35 نتیجه

 • دکتر طیبه قاضوی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:147397
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 45000 تومان
  فوری : 45000 تومان

  دکتر سیده طیبه قاضوی

  450,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر زهرا سیفی
  نظام پزشکی:102393
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر زهرا سیفی

  500,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

 • دکتر عاطفه الهویی نظری
  نظام پزشکی:119923
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر عاطفه الهویی نظری

  500,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

 • دکتر یکتا پارسا
  نظام پزشکی:161913
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر یکتا پارسا

  500,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر لیلا مجدی
  نظام پزشکی:140763
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر لیلا مجدی

  500,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر رضوان هوری
  نظام پزشکی:135997
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر رضوان هوری

  550,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر فاطمه قاضی
  نظام پزشکی:94510
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر فاطمه قاضی

  550,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

 • دکتر مرجان سهند
  نظام پزشکی:33419
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر مرجان سهند

  550,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر آزیتا صفارزاده کرمانی
  نظام پزشکی:37413
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر آزیتا صفارزاده

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان- فوق تخصص نازایی

 • دکتر بیتا طهماسبی
  نظام پزشکی:131267
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر بیتا طهماسبی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان فلوشيپ لاپاراسكوپي و هيستروسكوپي

 • دکتر زهرا نادری
  نظام پزشکی:69078
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر زهرا نادری

  590,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و فوق تخصص نازایی

 • دکتر زهرا نظامی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:146161
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر زهرا نظامی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان

 • دکتر زینت کریمی
  نظام پزشکی:137262
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر زینت کریمی

  590,000 

  متخصص زنان، زایمان و نازایی

 • دکتر سپیده میرج
  نظام پزشکی:46848
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر سپیده میرج

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

 • دکتر سمیرا جعفری
  نظام پزشکی:137325
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر سمیرا جعفری

  590,000 

  متخصص زنان، زایمان و نازایی

 • دکتر صفا صالحی
  نظام پزشکی:149990
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر صفا صالحی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان

 • دکتر غزال گلی
  نظام پزشکی:133594
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 75000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 90000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر غزال گلی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر فاطمه نورا کسائی
  نظام پزشکی:48112
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر فاطمه نورا کسائی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر فاطمه نیک پور
  نظام پزشکی:123282
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر فاطمه نیک پور

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

 • دکتر لیدا محمدپور
  نظام پزشکی:143899
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر لیدا محمدپور

  590,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

 • دکتر محدثه عالمی
  نظام پزشکی:128229
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر محدثه عالمی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان

 • دکتر مرضیه متین فر
  نظام پزشکی:137055
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مرضیه متین فر

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر مریم فرزان مهر
  نظام پزشکی:153027
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر مریم فرزان مهر

  590,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

 • دکتر مریم فریدمجتهدی
  نظام پزشکی:118100
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 80000 تومان

  دکتر مریم فریدمجتهدی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان- فوق تخصص نازایی

 • دکتر مریم لطفی
  نظام پزشکی:121475
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر مریم لطفی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر معصومه طالبی
  نظام پزشکی:135052
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر معصومه طالبی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

 • دکتر ملیکا آصفی
  نظام پزشکی:134162
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر ملیکا آصفی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

 • دکتر مینا لطیفی
  نظام پزشکی:82120
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر مینا لطیفی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر نجمه السادات مصلی نژاد
  نظام پزشکی:130031
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 104000 تومان

  دکتر نجمه السادات مصلی نژاد

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر هانیه حسین مردی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:151258
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 70000 تومان

  دکتر هانیه حسین مردی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر رویا شهریاری پور
  نظام پزشکی:126640
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر رویا شهریاری پور

  590,000 

  فلوشیپ فوق تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته

 • دکتر میترا کازرونی
  نظام پزشکی:144472
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 69000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 85000 تومان
  : 59000 تومان

  دکتر میترا کازرونی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:152224
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 70000 تومان

  دکتر سوسن رضائی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • دکتر کیانا صادقی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:128504
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 45000 تومان

  دکتر کیانا صادقی

  600,000 

  متخصص زنان و زایمان

 • نظام پزشکی:126060
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر ساناز عمادی

  5,900,000 

  متخصص زنان و زایمان

انتخاب نوع بیمه
سوابق علمی
مشاوره پزشکی و روانشناسی بدون اینترنت

در صورتی که نیاز به دریافت مشاوره تلفنی از پزشک یا روانشناس دارید اما اینترنت شما قطع یا بسیار کند است با شماره پشتیانی مدافون 09202145521 تماس حاصل فرمایید.