چگونه در 13 به در از کرونا در امان باشیم؟

چگونه در 13 به در از کرونا در امان باشیم؟

در تاریخ 31 دسامبر سال 2019 نوع جدیدی از عفونت ویروس کرونا در چین به ثبت رسید که در مدت کوتاهی در سراسر جهان گسترش یافت و زندگی همه ما را تحت تأثیر قرار داد. گسترش سریع بیماری و تاکنون ناشناخته ماندن این واقعیت برای بشر، منجر به ظهور و انتشار اطلاعات مختلف گردید. با …

چگونه در 13 به در از کرونا در امان باشیم؟ ادامه »