زودانزالی

زودانزالی چیست؟

انزال به معنای آزاد شدن مایع منی از آلت تناسلی مرد، در اثر تحریک جنسی در رابطه جنسی و یا خودارضایی است. حال در شرایطی که انزال بسیار زود تر از حد معمول رخ دهد به طوری که لذت جنسی مرد و زن هر دو در طول رابطه جنسی کاهش یابد یا به طور کل …

زودانزالی چیست؟ ادامه »