دیابت چیست؟

دیابت، علل، درمان و پیشگیری

دیابت یکی از بیماری های شایع در کشورهای مختلف جهان است. در هر خانواده ای حداقل یک نفر پیدا می شود که به نوعی با این بیماری درگیر باشد. درمان دیابت، به تشخیص به موقع، رعایت نکات پزشکی و سلامت بستگی زیادی دارد.