عفونت ادراری

عفونت ادراری در کودکان

امروزه یکی از بیماری های شایع عفونت ادراری در کودکان است. به طوري كه 3 تا 5 درصد دختران و 1 درصد پسران عفونت ادراري را تجربه مي كنند. این بیماری بر بخشی از دستگاه ادراری تاثیر گذاشته و اگر به موقع درمان نگردد ممکن است در دراز مدت به سیستم دفع ادرار کودک آسیب …

عفونت ادراری در کودکان ادامه »