عصبانیت

چطور خشم خود را کنترل کنیم

کنترل خشم| چه طور خشم خود را کنترل کنیم؟

پیش از هر چیز باید گفت که اگر می خواهید کمتر خشمگین شوید،  بپذیرید زندگی برای همه سخت است و تاروپود زندگی درد و رنج می باشد. از این رو هر فرد ممکن است گاهی با خودش هم دچار مشکل شود. ولی کنترل خشم از آن چیزی که فکر می کنید راحت تر و ساده …

کنترل خشم| چه طور خشم خود را کنترل کنیم؟ ادامه »