تغذیه صحیح و تحرک بدنی کافی مهمترین عوامل پیشگیری از چاقی هستند

تغذیه صحیح و تحرک بدنی کافی مهمترین عوامل پیشگیری از چاقی هستند

دبیر علمی چهارمین کنگره بین‌المللی جراحی‌های چاقی و متابولیک ایران در پاسخ به این سوال که مهمترین اقدامات پیشگیرانه چاقی چیست؟ گفت: تغذیه صحیح و تحرک بدنی کافی از مهمترین عوامل پیشگیری از چاقی هستند.