شیرخواران

عفونت ادراری در شیرخواران و کودکان

عفونت ادراری در شیرخواران و کودکان

اهمیت تشخیص سریع، درمان به‌موقع و پیگیری شیرخواران و کودکان مبتلابه عفونت دستگاه ادراری عفونت دستگاه ادراری Urinary Tract Infection(UTI) یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در شیرخواران و کودکان است. اگرچه در بیشتر موارد آنتروکوکسی گرم منفی عامل عفونت ادراری است، لیکن ویروس‌ها و قارچ‌ها هم ممکن است در ایجاد عفونت در برخی بیماران نقش داشته باشند.

مقاله: برگشت ادراری یا ریفلاکس درکودکان

برگشت ادراری یا ریفلاکس درکودکان

بنا به تعریف به برگشت ادرار از مثانه به حالب و توانائی بالقوه آن در ورود به داخل بافت یا پارانشیم کلیه برگشت ادراری یا ریفلاکس وزیکویورترال Vesicoureteral reflux-VUR اطلاق می‌شود.