طریقه مصرف شربت پیراستام برای کودک

طریقه مصرف شربت پیراستام برای کودک

سلام آقای دکتر دخترم 5 سالشه و شربت پیراستام مصرف میکنه طریقه مصرف در روزهای پایانی تمام شدن شربت به چه صورتی است؟