دکتر رایگان کرونا

دکتر نیمه رایگان کرونا

در صورتی که شما هم در خصوص ویروس کرونا سوال پزشکی دارید و با توجه به ریسک خروج از خانه، نمی دانید سوال پزشکی تان را از چه کسی بپرسید، می توانید سوال خود را به صورت نیمه رایگان از دکتر الناز منصوری بپرسید. ارسال سوال برای دکتر کرونا    علاوه بر دکتر آنلاین کرونا، سایر …

دکتر نیمه رایگان کرونا ادامه »