سلامت قلب زنان

برای سلامت قلب، سفر کنید

برای سلامت قلب، سفر کنید

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که سفر رفتن و دور شدن از محل کار و استرس، برای سلامت قلب مفید است. محققان دانشگاه «سیراکیوس» در مطالعه ای ۶۳ کارمند را که اجازه استفاده از مرخصی استحقاقی داشتند، مورد مطالعه قرار دادند. آنها متوجه شدند هر قدر فرد در طول سال بیشتر مرخصی بگیرد و بیشتر …

برای سلامت قلب، سفر کنید ادامه »