آسیب به زانو

آسیب های زانو و راه های پیشگیری از آن

مفصل زانو، یکی از مفاصل مهم بدن است چرا که وزن بدن بر روی این قسمت قرار می گیرد. علاوه بر این، احتمال آسیب و صدمه به آن خیلی شایع است. مفاصل دیگر بدن مثلا مفصل لگن، فرمت گوی و کاسه دارد و مفصل محافظت شده است اما مفصل زانو، به صورتی است که دو …

آسیب های زانو و راه های پیشگیری از آن ادامه »