روزئولا

بیماری روزئولا

بیماری روزئولا

بیماری روزئولا یک بیماری ویروسی است که بیشتر کودکان ۲ تا ۶ ساله را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری همچنین به نام های بیماری ششم، Exanthem subitum وRoseola Infantum  نیز شناخته می شود.

نکاتی درباره یک بیماری ویروسی در نوزادان

نکاتی درباره بیماری ویروسی روزئولا در نوزادان

یک متخصص نوزادان درباره بیماری رزئولا در نوزادان توضیحاتی را ارایه کرد.وی اظهار کرد: بیماری روزئولا یک بیماری ویروسی است و در نوزادانی که سابقه بیماری نداشته باشند یک بیماری خوش خیم است و خودبخود بهبود پیدا می کند، اما در کسانی که دچار اختلال سیستم ایمنی بوده یا بیماری زمینه ای داشته باشند ممکن است …

نکاتی درباره بیماری ویروسی روزئولا در نوزادان ادامه »