سوالات رایج افسردگی

سوالات رایج افسردگی

افسردگی نوعی اختلال پیچیده است که اغلب سیستم ‌های بدن از جمله سیستم ایمنی را در برمی‌گیرد. این اختلال خواب را مختل کرده و در برخی موارد اشتها را نیز کم می کند. متاسفانه امروزه افسردگی در کشور ما 12.5 درصد شیوع داشته و افراد زیادی را به خود درگیر کرده است. در این مقاله …

سوالات رایج افسردگی ادامه »